CHURCH OF THE NAZARENE

Spes Bona Uitreik!!!

Baie dankie aan elkeen wat bygedra het tot hierdie uitreik. Dit was super spesiaal. Hou gerus hierdie blad dop vir getuienisse van ‘n paar wat hierby betrokke was…