CHURCH OF THE NAZARENE

GONS

 

Gr. 6 Dissipelskap-groep

Die doel van hierdie groep is dat kinders God se Woord nie net sal beleef vir informasie nie, maar ook vir transformasie.  ‘n  Spasie word geskep om met

 

mekaar verhouding te bou.  Verder word hulle toegerus vir groei in hulle verhouding met God en daaglikse toepassing van die Woord.

Ons gaan verhouding bou met mekaar en met God deur te speel, deur musiek en deur omgee en liefde vir mekaar.  Kinders het eers nodig om jou te leer ken, te sien hoe eg jy is in jou verhouding met God en dan sal hulle jou eers kans gee om hulle te vertel van jou God en eers daarna sal hulle self wil leer van jou God.

Omgee

 • Luistermuis – Deur te luister na mekaar wys ons dat ons omgee vir mekaar – ons bly stil en kyk vir die persoon wat praat en ons onderbreek mekaar nie
 • Musiek – deur musiek wil ons atmosfeer skep waarin kinders geliefd voel, respek ervaar en veilig voel. Ons wil hê hulle moet humor ervaar – ons gaan ook silly songs doen – waarin ons almal saam silly gaan wees. Dit gee ‘n “sense of belonging.” My Bonnie lies over the ocean” en Old MacDonald had a farm. Liedjies gebaseer op skrif.
 • Aanraking is ‘n groot deel van omgee – hoe dikwels sien ons nie die kinders mekaar druk en hallo sê, hande vas te hou terwyl ‘n mens bid.
 • Woorde van bemoediging – Beloftes van God se woord
 • Omgee deur gebed – gebedsversoeke

Bybel

 • Die aanbieder in die groep gaan as rolmodel optree om praktiese riglyne vir die kinders te gee vir die lees van hulle bybel gedurende die groepsessies. Dit is belangrik dat ons die bybel in konteks lees.
 • In die aanbieding gaan ons op ‘n kreatiewe manier deel wees van die storie van God in Sy Woord en ons gaan leer om te fokus op die beginsel van ‘n storie, die emosie, karakter ontwikkeling.
 • Ons gaan elke een ons eie bybellees program opstel – die kinders gaan self ervaar wat God vir hulle elke een sê deur spesifieke gedeeltes en ook leer om dit in die groep te deel.

Gebed

 • Gebed is ‘n natuurlike uitvloeisel van die verhouding tussen God en sy kind. Dit is ‘n gesprek tussen God en sy kind. Sonder verhouding is daar nie gebed nie.
 • Gebed is wanneer ons in liefde reageer op wat God vir ons doen.
 • Gebed is ook ‘n geskenk van liefde wat ons vir ander kan gee.
 • Ons gaan fokus op verskillende vorme van gebed. Tye van gefokusde gebed,(name van God) gestruktureerde gebed(waar ons skrif bid) en dan ook spontane gebed. Ons gaan ook leer dat ons partykeer ‘n antwoord is op iemand anders se gebed.

Getuig en “Celebration”

 • Wanneer ons celebrate saam met ander herinner dit ons wie ons is, waar ons vandaan kom en waarnatoe ons gaan.
 • Celebration is ook deel van ons geestelike pad wat ons saam met God stap. Ons “celebrate” wie God is en dit wat Hy doen.
 • Dit gaan dikwels saam met simbole en rituele en skep ook geleentheid vir ons om met mekaar te deel dit wat God in ons lewens doen.

Vir meer info kontak Ds. Susan Booth by 083 655 7077 of susan@agape.za.org