CHURCH OF THE NAZARENE

Dissipelskap

Besoeke

ONS ROEPING Nuwelinge wat daarvoor vra, word by hulle huise besoek, om sodoende nader kennis te maak met die Gemeente. Persone wat vir welke rede

Read More »

Gemeenteleiding

ONS ROEPING Toe Ds Dawie en Leonie de Koker in 1998 by ons aangesluit het, was ons ‘n klein sukkelende gemeente, met ‘n bywoning so

Read More »

Finansies

ONS ROEPING Alhoewel ons “winsmotief” nie finansies is nie, maar siele vr God se Koninkryk, het ons tog finansies nodig om die lewende water aan

Read More »

Assimilasie

ONS ROEPING Die Here seën ons deurlopend met nuwelinge wat deel word van die gemeente. Hierdie bediening fasiliteer die proses vanaf eerste keer besoeker tot

Read More »

Tronkbediening

ONS ROEPING Raak betrokke! Raak betrokke by ‘n georganiseerde span vrywiligers wat toegerus word om op ‘n 3 dae naweek-uitreik in Pretoria gevangenis te bedien.

Read More »

Gebedslyn

ONS ROEPING Die Here vestig ons gemeente as ‘n huis van gebed vir die uitbreiding van Sy Koninkryk. Die Gebedsbediening vind sy motivering in die

Read More »

Gasvryheid

ONS ROEPING Ons bou daaraan om‘n kultuur van gasvryheid in die gemeente te vestig sodat ons mekaar met vrymoedigheid kan help om dissipels en dissipelmakers

Read More »

Barmhartigheid

ONS ROEPING Ons probeer sover moontlik Jesus se hande en voete in ons gemeenskap wees. Ons kan nie almal help nie, maar ons probeer soveel

Read More »

Evangelisasie

ONS ROEPING Ons gemeente is by verskillende projekte en aksies betrokke wat strek van plaaslik binne en buite die gemeente, asook buitelands. Gaan dan na

Read More »

Bemarking | Admin

ONS ROEPING Ons moet goeie rentmeesters wees van die mense, toerusting, resouces en roeping waartoe God ons geroep het. Ons is dus dankbaar ook vir

Read More »

Instandhouding

ONS ROEPING Ons wil graag goeie rentmeesters wees van die geboue, fasiliteite en toerusting wat die Here aan ons toevertrou het. Ons nooi dus ook

Read More »

Jeugbediening

ONS ROEPING Die avontuurpad van Christenwees, wat ons in die Laerskool-fase met die kinders begin stap het, kry geweldige momentum wanneer hulle ons by ons

Read More »

Kinderbediening

ONS ROEPING Ons filosofie omtrent Kinderbediening is baie eenvoudig: hoe beter ons kinders toerus met ‘n verhouding met God en kennis van Sy Woord, hoe

Read More »

Mannebediening

ONS ROEPING Ons manne kom tweemaal per kwartaal bymekaar vir (hoofsaaklik) manne-ontbyte, waar daar na spesiale sprekers met relevante onderwerpe geluister word. Ons sing ook

Read More »

Musiekbediening

ONS ROEPING Ons gee geleenthede vir persone wat tegnies aangelê is, om betrokke te raak by ons Multimedia-bediening (klankmeng, beeldprojeksie, kameras, beligting, ens). Na afloop

Read More »

Vrouebediening

ONS ROEPING Ons dames ontmoet tweemaal per kwartaal vir heerlike sessies van kreatiwiteit, inspirasie, aanbidding, Woordbreek en bederf. Ons bied ook minstens een kamp per

Read More »

Agapé Akademie

KOM GROEI DIEPER SAAM MET ONS! Agapé Gemeente se droom is dat elke volgeling van Jesus na liggaam, siel en gees sal wees soos die waarvan

Read More »