CHURCH OF THE NAZARENE

Musiekbediening

ONS ROEPING

Ons gee geleenthede vir persone wat tegnies aangelê is, om betrokke te raak by ons Multimedia-bediening (klankmeng, beeldprojeksie, kameras, beligting, ens). Na afloop van oudisies, kan persone ook genooi word om betrokke te raak by ons musiek-en-sang bediening. Dmv ons produksies, kan ook persone met kuns, drama, dans en ander talente hulself tot diens van God en Sy Gemeente stel.

Juig tot eer van die Here.  Almal op aarde wees vrolik, juig en sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier.

PSALMS 98:4-5

ONS BESTUURSPAN