CHURCH OF THE NAZARENE

Mannebediening

ONS ROEPING

Ons manne kom tweemaal per kwartaal bymekaar vir (hoofsaaklik) manne-ontbyte, waar daar na spesiale sprekers met relevante onderwerpe geluister word.

Ons sing ook hartlik saam, wen ‘n paar pryse, en geniet ‘n stewige ontbyt saam, voordat ons die wêreld aanpak in Jesus Naam.

Daarom broers moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het.

2 PETRUS 1:10

ONS BESTUURSPAN