CHURCH OF THE NAZARENE

Kinderbediening

ONS ROEPING

Ons filosofie omtrent Kinderbediening is baie eenvoudig: hoe beter ons kinders toerus met ‘n verhouding met God en kennis van Sy Woord, hoe beter keuses gaan hulle maak. Met beter keuses, is daar minder aborsies, egskeidings, verslawings, stukkend en seer wanneer hulle volwassenheid bereik. Bediening aan kinders is dus vir ons ‘n groot prioriteit! Ons bedien hulle na liggaam siel en gees, dmv Kinderkerk Sondae, Bybeltjommies Woensdae, Borrelbende Vrydae en Dissipelgroepe in die week. Ons jaarlikse Kinderkamp is ‘n groot hoogtepunt. Spesiale ouerskap-kursusse en ander gesins-toerusting, word gereeld aangebied. Ons bedien ook by talle van die skole, en bied die jaarlikse Kinderfees aan in die Julie-vakansie. Ons is ook betrokke by die jaarlikse Mooinooi Kinderweek.

Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie.

MARKUS 10:14

ONS BESTUURSPAN