CHURCH OF THE NAZARENE

Jeugbediening

ONS ROEPING

Die avontuurpad van Christenwees, wat ons in die Laerskool-fase met die kinders begin stap het, kry geweldige momentum wanneer hulle ons by ons Jeugbediening betrokke raak! Vrydagaande is volgepak met aktiwiteite wat hulle fisiese, emosionele, sosiale en geestelike behoeftes sal aanspreek. Sondagoggende in “The Journey” hanteer ons met groot omsigtigheid die belangrikste temas van die Bybel – op ‘n vlak wat hulle verstaan. (Ouer garde sou dit katkisasie genoem het). Sondagaande se Aanddiens is gefokus op die jonger-generasie se musiek en prediking-styl, met lekker kuier voor en na die dienste.

Intussen bied ons Dissipelgroepe aan in die week, vir verskillende ouderdomme, bedien ons by meeste hoërskole, bied ons gereelde kampe, kursusse en toerustings-geleenthede aan – en nooi ons die jeug van Rustenburg om by ons aan te sluit vir die jaarlikse Jeugfees in die Julie-vakansie. Ons is ook betrokke by die jaarlikse Mooinooi Tienerweek, Bergsig se Ligweek, RHS se Kruisweek, HTS se Leeu van Juda Week en Grenswag is Jesus-week, en die nasionale #imagine byeenkomste.

Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie.

SPREUKE 22:6

ONS BESTUURSPAN