CHURCH OF THE NAZARENE

Instandhouding

ONS ROEPING

Ons wil graag goeie rentmeesters wees van die geboue, fasiliteite en toerusting wat die Here aan ons toevertrou het. Ons nooi dus ook persone wat handig is, om betrokke te raak by hierdie bediening, wat God vereer en strukelblokke uit die weg ruim, sodat mense makliker met God kan konnekteer.

Die Here het aan hulle die vaardigheid gegee om al die werk van ‘n vakman te verrig.

EKSODUS 35:35

ONS BESTUURSPAN