CHURCH OF THE NAZARENE

Gebedslyn

ONS ROEPING

Die Here vestig ons gemeente as ‘n huis van gebed vir die uitbreiding van Sy Koninkryk. Die Gebedsbediening vind sy motivering in die Woord van God.

Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

HANDELINGE 2:42

ONS BESTUURSPAN