CHURCH OF THE NAZARENE

Finansies

ONS ROEPING

Alhoewel ons “winsmotief” nie finansies is nie, maar siele vr God se Koninkryk, het ons tog finansies nodig om die lewende water aan ons gemeenskappe te bedien.

Hierdie bediening poog om op ‘n deursigtige wyse, goeie rentmeesters te wees van die finansies wat die Here aan ons toevertrou.

As sy praat is dit met wysheid, as sy leiding gee is dit met liefde.

SPREUKE 31:26

ONS BESTUURSPAN