CHURCH OF THE NAZARENE

Evangelisasie

ONS ROEPING

Ons gemeente is by verskillende projekte en aksies betrokke wat strek van plaaslik binne en buite die gemeente, asook buitelands.

Gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels

MATTEUS 28:18

ONS BESTUURSPAN