CHURCH OF THE NAZARENE

Besoeke

ONS ROEPING

Nuwelinge wat daarvoor vra, word by hulle huise besoek, om sodoende nader kennis te maak met die Gemeente. Persone wat vir welke rede gehospitaliseer word, ontvang besoeke vanaf ons besoek-span (mits ons in kennis gestel word van opname in hospitaal). Ons leraars is altyd beskikbaar vir afsprake tuis, of by die kerkkantoor.

Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook.

JOHANNES 20:21

ONS BESTUURSPAN