CHURCH OF THE NAZARENE

Assimilasie

ONS ROEPING

Die Here seën ons deurlopend met nuwelinge wat deel word van die gemeente. Hierdie bediening fasiliteer die proses vanaf eerste keer besoeker tot en met lidmaat word van die Agapé Familie.

Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid.

KOLOSSENSE 4:5

ONS DIENSWERKERS